CG eGOV - verzia 2019.6.2.191129-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)

* Rozdiel v rozpočte je spôsobený tým, že v uvádzaných údajoch nie je zahrnuté školstvo (tieto údaje sú na jednotlivých školách a školských zariadeniach).

Aktualizácia údajov: 14.12.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 402377 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 3300000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1085207 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 7353891 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 11934509 Spolu: 24075984 Spolu: 24075984
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 14.12.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 402375,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 60796,2 Nedaňové príjmy (S144042005): 265883,9 Granty a transfery (S144042005): 1844372,0 Daňové príjmy (S144042005): 699242,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 2,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 3239203,8 Nedaňové príjmy (S144042004): 819323,1 Granty a transfery (S144042004): 5509519,1 Daňové príjmy (S144042004): 11235266,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 402377 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 3300000 Nedaňové príjmy (S144042003): 1085207 Granty a transfery (S144042003): 7353891 Daňové príjmy (S144042003): 11934509 Spolu: 24075984 Spolu: 24075984 Spolu: 20803314,1 Spolu: 20803314,1 Spolu: 3272669,9 Spolu: 3272669,9
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.